Informații privind protecția datelor - GDPR

Această declarație de protecție a datelor (denumită în continuare „Declarație”) conține regulile site-ului web pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și informații despre gestionarea datelor. Prin începerea utilizării serviciului, utilizatorii acceptă termenii acestei Declarații. Această declarație de protecție a datelor este disponibilă în mod continuu sub elementul de meniu Declarație de protecție a datelor.

Persoana operatorului de date:

Operatorul nu folosește un procesor de date pentru datele personale gestionate în legătură cu Serviciul. Datele personale gestionate de Operator pot fi văzute doar de Operator și de angajații săi. Datele referitoare la utilizatorii Serviciului sunt stocate pe serverele Operatorului.

Informații privind gestionarea datelor:

Site-ul nomoregrey.ro poate fi navigat fără înregistrare, iar cumpărăturile din magazinul online nu necesită înregistrare. Cu toate acestea, cu ocazia primei achiziții, trebuie furnizate datele necesare efectuării serviciului. Gr7 Hungary Kft. a obţinut date din 1992 „LXIII. privind protecția datelor cu caracter personal” și CXIX din 1995. Este gestionat în conformitate cu prevederile legilor privind „Cercetarea și achiziția directă de afaceri”. Folosim aceste date exclusiv pentru a îndeplini comanda și alte scopuri indicate de client. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise terților, cu excepția îndeplinirii contractului către subcontractantul nostru de livrare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice inconvenient cauzat de datele introduse incorect sau incomplete sau pentru neefectuarea din astfel de motive.

Înregistrare:

Utilizarea Serviciului este condiționată de furnizarea de date cu caracter personal. Atunci când solicită date, Operatorul indică în mod clar datele obligatorii și opționale care trebuie furnizate. Datele obligatorii sunt necesare pentru furnizarea și utilizarea în siguranță și legală a serviciului. Înscrierea se face în scris, prin completarea și trimiterea unei fișe de date. Prin înregistrare, Vizitatorul acceptă automat regulile noastre de afaceri. Serviciul pentru clienți va confirma înregistrarea cu succes prin e-mail. În cadrul Serviciului, utilizatorii înregistrați au posibilitatea de a modifica și corecta datele pe care le-au furnizat, funcție pe care o pot accesa conectându-se la contul personal. Utilizatorul înregistrat poate solicita în scris desființarea contului său sau ștergerea datelor sale, trimis la adresa de e-mail de mai jos

Înscrieți-vă pentru Newsletter:

În timpul înregistrării, utilizatorii pot conveni, opțional, dacă permit sau nu Gr7 Hungary Kft. să le trimită oferte speciale în buletinul său informativ electronic numit „Ofertă specială”. Dacă da, numai numele de utilizator și adresa de e-mail vor fi stocate la înregistrare.

Gestionarea datelor de vizitare a site-ului web:

Anumite date și adrese IP ale computerelor utilizatorilor Serviciului sunt înregistrate cu scopul de a genera date de vizitare a site-ului web și de a asigura funcționarea corectă a Serviciului. Aceste date sunt considerate date personale în anumite cazuri. Operatorul nu leagă adresele IP ale utilizatorilor cu alte date care ar putea fi folosite pentru a identifica utilizatorul.

Plasarea și scopul cookie-urilor:

Atunci când utilizează anumite părți ale Serviciului, Operatorul instalează mici fișiere de date („cookie-uri”) pe computerul utilizatorului, inclusiv date care nu pot fi legate direct de utilizator, în scopul înregistrării datelor, identificării utilizatorului, facilitând vizite ulterioare de către utilizatorului și creșterea eficienței Serviciului. Ca urmare a utilizării fișierelor de date, Operatorul nu leagă datele furnizate Operatorului cu datele de identificare ale utilizatorului dat. Asa numitul cookie-urile de sesiune (sau „cookie-uri de sesiune”) sunt șterse automat la sfârșitul perioadei stabilite în acestea. Utilizatorii au diferite opțiuni pentru gestionarea cookie-urilor în funcție de browser.

În acest sens, trebuie subliniat faptul că neacceptarea cookie-urilor duce la nefuncționarea corectă a anumitor funcții în acest context, sau serviciul nu poate fi utilizat în totalitate, iar utilizatorul nu este autorizat să acceseze anumite date. Mai multe informații despre cookie-uri sunt disponibile la http://www.cookiecentral.com.

Scopul managementului datelor:

  • Furnizarea eficientă a Serviciului
  • Identificarea utilizatorilor înregistrați
  • Soluționarea disputelor apărute în legătură cu utilizarea Serviciului
  • Furnizarea de informații utilizatorilor înregistrați despre funcționarea serviciului (de exemplu, mesaje tehnice, informații despre modificările aduse serviciului etc.)
  • Depanarea problemelor operaționale
  • Achiziție directă de afaceri (buletin informativ). Acesta din urmă se realizează de către Operator exclusiv pe baza consimțământului la prelucrarea datelor în acest scop, pe durata acesteia, sau până la revocarea consimțământului.

Transmisii de date, prelucrare de date de către terți:

În lipsa unei prevederi legale exprese, Operatorul transferă date personale de identificare către terți numai cu acordul expres al utilizatorului. Același lucru este valabil și pentru datele gestionate de Operator folosind fișiere de date. Datele cu caracter personal individuale pot fi dezvăluite terților în următoarele cazuri: numele de utilizator al utilizatorilor înregistrați este date publice, deci este accesibil oricui. Operatorul cooperează cu organele cu atribuții de anchetă și cu instanțele de judecată pentru a detecta și sancționa încălcările legale comise în cadrul Serviciului (de exemplu, fraudă, încălcarea drepturilor legate de lucrările intelectuale) și îndeplinește cererile de date în baza prevederilor legale.

Securitatea datelor:

Deși Operatorul implementează măsuri de securitate în conformitate cu standardele industriei pentru a asigura acest lucru, nu garantează că datele personale ale utilizatorilor legate de activitățile lor în cadrul Serviciului sau afișate în cadrul Serviciului vor fi tratate exclusiv în modurile specificate în această declarație de confidențialitate.

Solicitare de informații și solicitare de ștergere a datelor:

Utilizatorii au dreptul de a solicita informații despre gestionarea și utilizarea datelor lor personale la oricare dintre contactele Serviciului Clienți. Datele personale furnizate în momentul achiziției, înregistrării sau abonării la newsletter vor fi șterse la cererea trimisă la oricare dintre aceleași date de contact.

Utilizatorii care nu sunt înregistrați, dar s-au abonat la serviciul nostru de newsletter „Action Notification” pot solicita ștergerea datelor lor prin linkul de dezabonare din partea de jos a newsletterelor trimise.

Remediu:

Un utilizator care consideră că Operatorul și-a încălcat dreptul la protecția datelor sale cu caracter personal își poate pune în aplicare cererea în fața unei instanțe civile sau poate cere ajutorul comisarului pentru protecția datelor. Prevederile legale detaliate în acest sens, precum și obligațiile operatorului de date, pot fi găsite în Legea LXIII din 1992 privind protecția datelor cu caracter personal și divulgarea datelor de interes public. cuprinse în lege.

Responsabilitate:

Operatorul își declină orice răspundere pentru informațiile stocate, puse la dispoziție sau publicate și trimise de utilizatori în cadrul Serviciului. În cazul în care Operatorul devine conștient de faptul că utilizatorul furnizează datele personale ale altei persoane în timpul utilizării Serviciului într-un mod care încalcă drepturile unui terț sau legea, utilizează date personale sau alte date disponibile public în cadrul Serviciului sau obținute ilegal într-un mod care încalcă drepturile terților sau legea sau în alt mod a încălcat prevederile cuprinse în această declarație de protecție a datelor sau a cauzat prejudicii în timpul utilizării Serviciului, Operatorul va întreprinde măsurile necesare pentru compensarea prejudiciului sau pentru a-l trage la răspundere. prin mijloace legale.

Amendament

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica această declarație de protecție a datelor, caz în care va pune declarația modificată disponibilă pe pagina de pornire a Serviciului.

Shopping Cart